VAD HÄNDER BAKOM KAMERAN?

Arbete

Första kontakt

Ni tar först kontakt med oss och berättar om vad ni har för idé. Vi hjälper gärna till och kommer med andra vinklar och erfarenheter. Vi lämnar därefter ett besked om vad som är genomförbart och vad som gäller angående säkerhetsregler.  

Offert

När vi gått genom vad som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt lämnar vi en offert. När offerten godtagits påbörjar vi vår planering när och hur flygningen ska gå till. Något vi tar hänsyn till är ljusförhållandena för bästa resultat men även omgivningen och framförallt vädret är en viktig faktor vi tar hänsyn till. 

Flygningen

Uppdraget kommer att utföras enligt upplägget som vi kommit överens om. Kunden får själv välja att vara med på plats och se hur jobbet går till. All flygning kan även följas av kunden via en skärm på marken.

Leverans

När allt material är redigerat, bearbetat och utvalt sker överlämningen till kunden på överenskommet vis.